ข่าวร้อยเอ็ด

ข่าวร้อยเอ็ดตอบ/ดูวันที่

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชตรวจราชการที่ร้อยเอ็ด 1/ 233 10 ก.ค. 59

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 59 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงความสามารถและความสนุกสนานเสริมสร้างกำลังใจใฝ่เรียนรู้ 0/ 383 8 ม.ค. 59

ร้อยเอ็ด เข้ม ! ผู้ประกอบการ ร้านเกมออนไลน์ คาราโอเกะ ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด‏ 0/ 424 14 ธ.ค. 58

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ดแถลงข่าวการจับกุมและยึดทรัพย์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ กว่า 6 พันเม็ด‏ 0/ 463 14 ธ.ค. 58

ร้อยเอ็ด. ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD บนเส้นทางสิริมงคล ระยะทาง 29 กิโลเมตร กับอีก 101 เมตร ผ่านสถานที่สำคัญ สถานที่มิ่งมงคล รวม 15 จุด‏ 0/ 379 11 ธ.ค. 58

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่ความรู้เรื่อง “พิษควันธูป” ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 0/ 252 30 พ.ย. 58

สาธารณะสุขร้อยเอ็ด มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ ๒๑ อปท. ที่สนับสนุนการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 0/ 228 30 พ.ย. 58

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ และคดีฟอกเงิน‏ 0/ 401 13 ต.ค. 58

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จับกุมผู้ค้ายาบ้ารายสำคัญ‏ 0/ 318 9 ต.ค. 58

ผู้ว่าร้อยเอ็ด เดินหน้าส่งเสริมการศึกษา พัฒนาไอคิว เด็กและเยาวชน เพิ่มสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ให้เหมาะสมและ นำนโยบาย 3 ป สู่ความ มั่งคั่ง มั่นคง ของชาวร้อยเอ็ด‏ 0/ 335 9 ต.ค. 58

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน คัดกรองระดับจังหวัด โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข: การคัดเลือกนักเรียน เข้าโครงการกระจาย แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จังหวัดร้อยเอ็ด 0/ 388 8 ต.ค. 58

ผู้นำท้องที่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น สามัคคีต้านภัยยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด‏ 1/ 508 13 ก.ค. 58

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ชนะเลิศการประกวดหมอลำกลอน เยาวชนอาสาปรองดองต้านภัยยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด‏ 1/ 507 13 ก.ค. 58

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เตรียมความพร้อมด้านพฤติกรรมนักเรียน ขานรับ AEC‏ 0/ 305 13 ก.ค. 58

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จัดโครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว‏ 0/ 468 4 มิ.ย. 58

ผวจ.ร้อยเอ็ด ส่งตัวนักกีฬาเยาวชนและประชาชน เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับเขต 3‏ 0/ 329 27 ม.ย. 58

ร้อยเอ็ดเปิดงานมหาสงกรานต์ ม่วนชื่นเมืองเกินร้อย ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ปีแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเอ็ด 0/ 349 14 ม.ย. 58

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ร้อยเอ็ด 4 วัน เกิดอุบัติเหตุ 36 ครั้ง บาดเจ็บ 43 ราย เสียชีวิต 9 ราย‏ 0/ 465 14 ม.ย. 58

เจ็ดวันอันตราย ร้อยเอ็ด 3 วัน เกิดอุบัติเหตุ 24 ครั้ง บาดเจ็บ 33 ราย เสียชีวิต 7 ราย‏ 0/ 566 13 ม.ย. 58

ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย กตัญญู เกื้อกูล เติมรอยยิ้มผู้สูงวัย ที่ บ้านหนองผักตบ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด‏ 0/ 380 10 ม.ย. 58