วีดีโอแนะนำร้อยเอ็ด

วีดีโอแนะนำร้อยเอ็ดตอบ/ดูวันที่

ธวัชบุรีเมืองสวรรค์ 0/ 963 30 มี.ค. 57

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1/ 1793 3 ต.ค. 56

วัดป่ากุง (บรมพุทโธร้อยเอ็ด) 0/ 1260 3 ต.ค. 56

หลงกรุง ตอน "แรงบันดาลใจ" 0/ 973 5 ก.ย. 56

หลงกรุง ตอน"พร้อมใจ" 0/ 880 4 ก.ย. 56

หลงกรุง ตอน"ของฟรี มีในโลก" 0/ 927 4 ก.ย. 56

บุญผะเหวดร้อยเอ็ด 2556 0/ 786 4 ก.ย. 56

บักหำน้อยร้อยเอ็ด 0/ 989 4 ก.ย. 56

หนังสั้นเรื่อง บักหำน้อยร้อยเอ็ด ตอนโครตคนลุ่มน้ำชี 0/ 853 4 ก.ย. 56

ตัวอย่างหนังสั้น เรื่องร้อยเอ็ด โดย เทอดศักดิ์ น้อยมาลา 0/ 561 4 ก.ย. 56

นายอำเภอเลิศสิน จังหวัดร้อยเอ็ด 0/ 613 23 ส.ค. 56

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 0/ 630 23 ส.ค. 56

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 0/ 624 25 ก.ค. 56

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด 0/ 648 25 ก.ค. 56

แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด 0/ 593 25 ก.ค. 56